Kindercoaching

Wat is kindercoaching ?

Kindercoaching is het aanbieden van laagdrempelige, snel te bereiken hulpverlening waarbij je als coach het kind ondersteunt. Je vertrekt vanuit de hulpvraag van het kind. Je gaat oplossingsgericht te werk via verschillende methodieken zoals gesprekken, spel, beweging, creativiteit, … De kindercoach vertrekt vanuit de kwaliteiten en talenten van het kind. Je gaat er als kindercoach vanuit dat het antwoord op de hulpvraag al in het kind aanwezig is. Je houdt rekening met de noden van het kind en werkt op zijn/haar tempo.

Kindercoaching omvat een kortdurend traject voor kinderen van 4 tem 12 jaar.

Wat is goed luisteren ?

Luisteren is de nummer 1 vaardigheid die een goede kindercoach moet bezitten. Het is belangrijk dat de kindercoach laat zien dat hij/zij luistert. Goed luisteren is horen, begrijpen en reageren.

Hoe verloopt een coaching traject ?

Afspraak maken

De ouder maakt een afspraak om de kindercoach te leren kennen. Deze afspraak wordt zo snel mogelijk ingepland. De hulpvraag wordt besproken. De kindercoach legt uit wat hij/zij doet en hoe de hulp zal verlopen. Ouders hebben geen doorverwijzing van professionelen nodig (school, dokter,…), wat bij andere hulpverleners soms wel het geval is.

Intakegesprek

Het eerste kennismakingsgesprek zal zo snel mogelijk doorgaan. Meestal vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen de ouder(s) en de kindercoach. Beide ouders zijn op dit gesprek aanwezig.

Het is belangrijk om tijdens een kennismakingsgesprek te voelen of er een klik is tussen de ouder(s) en de kindercoach. De therapeutische relatie is een hele belangrijke factor die ervoor zorgt of een coaching slaagt of niet.

Coaching traject met het kind

Nu begint het eigenlijke coaching traject met het kind. Het is heel belangrijk dat de kindercoach het kind goed leert kennen en dat ze elkaar leren vertrouwen. Deze band wordt stilaan opgebouwd door gaandeweg gesprekken te voeren en allerlei coaching activiteiten te ondernemen.

Na een sessie kan het kind zelf aan de ouder(s) vertellen wat het gedaan/geleerd heeft, indien het dit zelf wenst. Alles wat het kind aan de kindercoach heeft verteld, is op vertrouwelijke basis en zal niet aan de ouders doorverteld worden. Tenzij het kind hier zelf de toestemming voor geeft aan de kindercoach.

Duur van een coaching traject 

Een coaching sessie duurt meestal 60 minuten. Bij jongere kinderen kan dit ook minder zijn.

Na 5 tot 6 sessies zou er al wat verandering moeten zijn in het gedrag of de situatie. Indien er niks veranderd is, kan er besloten worden om de sessies stop te zetten of door te verwijzen naar een andere hulpinstantie.

Kindercoaching is kortdurend. Per hulpvraag kan u rekenen op een 5 tot 10 sessies. Sommige kinderen hebben van bij de start meerdere hulpvragen of gedurende de sessies komen er nog andere zaken tevoorschijn. Dan duurt de coaching natuurlijk langer.

Afronden van het coaching traject 

Na een aantal sessies of wanneer het traject is afgerond zal er een terugkoppelmoment plaatsvinden tussen de ouder(s) en de kindercoach. Tijdens dit moment zal er discreet omgegaan worden met informatie. Indien gewenst kunnen andere hulpverleners ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Wanneer er zich achteraf toch nog problemen voordoen, is een herstart steeds mogelijk.

Bron : CVA Sarina Verbeek
>